Start nieuw werkjaar 2014-2015

Beste Vredonners,

De vakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is aangebroken.

Gelukkig betekent dat niet alleen opnieuw (school)werk, het is ook de start van een nagelnieuw VREDONjaar* !

En wat voor een jaar! Het ganse bestuur werkt volop samen aan mooie uitdagingen voor het komende werkjaar: repetities, optredens, stoeten, de quiz, het VREDONrestaurant, … .

We kunnen alvast verklappen dat we al volop bezig zijn aan een nieuwe totaal spektakel in CC DE WERF op 8 en 9 mei 2015. Zet deze data alvast in de agenda.

We hopen dat je uitkijkt naar het nieuwe werkjaar en zin hebt om er met volle teugen tegenaan te gaan!

Wij zijn er alvast klaar voor. Jij toch ook?

*Meer info over het repetitieschema, wie je lesgevers zijn en wat we de komende maanden zoal van plan zijn, lees je elders in deze VREDONPOST.

*Het werkjaar start op volgende data:

VENDELEN op woensdag 3 september vanaf 18.30u

Leeftijd: vanaf het eerste leerjaar

DANSEN op vrijdag 5 september vanaf 18.30u

Leeftijd: vanaf het eerste leerjaar

DRUM op zaterdag 6 september vanaf 10.00u

Leeftijd: vanaf het vijfde leerjaar

Kris De Moor

Voorzitter