Lidgeld 2023-2024

 Voor het werkjaar 2023-2024 bedraagt het lidgeld voor

één lid: 170 euro
twee leden: 250 euro
vanaf drie leden: 280 euro

Het lidgeld omvat o.a. :

- verzekering tegenover derden en tegen persoonlijke ongevallen bij alle Vredon activiteiten.
- het ontvangen van de verschillende briefwisselingen.
- deelname aan de repetities.
- bijdrage voor drukwerken, onkosten, lesgevers, huur lokalen, aankoop oefenmateriaal, ...
- deelname aan één of meerdere disciplines: vb. dansen en percussie, vendelen en percussie, dansen en vendelen.

Gelieve het bedrag met vermelding van naam en voornaam van het lid of leden over te schrijven op het rekeningnummer van Vredon :

Opgelet, nieuw rekeningnummer: BE60 7340 3929 1170

Nieuwe leden kunnen in de loop van september driemaal vrijblijvend repeteren. Daarna vragen we om het lidgeld te betalen.
We wensen er uw aandacht op te vestigen dat men pas verzekerd is na betaling van het lidgeld !  
Ook aanvragen voor de tussenkomst van ziekenfondsen en dergelijke zullen pas ingevuld worden nadat het lidgeld in orde gebracht werd. 
Gelieve het lidgeld tegen uiterlijk 15 september 2023 te storten.
Indien het lidgeld niet tijdig in orde is zien wij ons genoodzaakt om het lid de toegang tot de repetities te ontzeggen.

STEL JE TIJDIG IN ORDE

De Dagelijkse leiding