Corona-update 20 oktober 2020

Beste Leden en Ouders

We zijn nog niet van het Covid-19 virus verlost.  Dat blijft dagelijkse kost in de pers.

Omdat we, samen met jullie, ons zorgen maken over het verdere verloop, omdat we er allemaal samen iets aan moeten doen, omdat we willen anticiperen op mogelijk nog strengere beslissingen vanuit de regering de komende dagen, besloten we alle repetities tijdelijk op te schorten.

Er zullen geen repetities zijn vanaf morgen woensdag 21 oktober en dit tot na de herfstvakantie ! Aanpassing 28/10: tot en met 19/11 !

De eerstvolgende repetitie zal dus doorgaan op woensdag 11 november. Aanpassing : eerstvolgende repetitie is momenteel voorzien op vrijdag 20/11 !

Dit alles onder voorbehoud.  Mochten er in die tussentijd vanuit de regering andere,  bijkomende en / of strengere maatregelen worden opgelegd naar het verenigingsleven toe, zullen we jullie tijdig informeren.

Hou de moed erin !

We bijten samen door deze zure appel zodat we gauw terug kunnen genieten van de VREDON-sfeer !

Een fijne en veilige herfstvakantie !

Het Bestuur