Doorloop Xplore 17 januari 2015 + Fotoshoot 25 januari 2015

Beste Leden,

De voorbereidingen voor Xplore in cc De Werf zijn volop aan de gang.
Iedereen is druk bezig met de nummers en ook achter de schermen wordt er momenteel naarstig gewerkt aan het programma en de administratieve organisatie.

Om nu al te kijken hoe ver we staan is er op zaterdag 17 januari een eerste doorloop gepland.
Deze gaat door in de turnzalen van het VTI van 09:00 tot 13:00 voor ALLE groepen.
Het spreekt voor zich dat de komende weken en maanden belangrijk zijn voor het welslagen van ons optreden.  
We rekenen dus op jullie volledige inzet en medewerking en verwachten dan ook een optimale aanwezigheid op de verschillende activiteiten.

Gelieve ook te noteren dat voor de oudste groepen (B - C - V3 - T) er een werkweekend in het welgekende DWORP zal doorgaan van vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 februari 2015 !
Meer gegevens volgen nog via onze nieuwsbrief die binnenkort verschijnt.

Op zondag 25 januari nemen we voor de pers en publiciteit rondom Xplore een grandioze groepsfoto met alle leden op de Grote Markt in Aalst.
We verwachten iedereen om 10:00 in uniform op de binnenkoer van het stadhuis.
T-shirts worden tijdens de doorloop van 17 januari uitgedeeld. 
Aansluitend voorzien we in het onthaalkomplex van de Keizershallen onze nieuwjaarsreceptie aangeboden door de Stad Aalst. 
Meer info hierover ontvangen jullie nog via aparte mail of brief.

Met vriendelijk groeten 
Het bestuur van Spektakelgroep VREDON