Corona-update 20 november 2020

Beste leden, ouders,

Hierbij delen we met jullie de communicatie welke we ontvangen hebben van de Stad Aalst.
Tot ons grote spijt, zijn we dan ook genoodzaakt om onze repetities nog verder op te schorten tot eind december
We hopen jullie vanaf januari 2021 weer te kunnen verwelkomen, maar dit zal uiteraard afhangen van de op dat ogenblik geldende maatregelen

Laat ons in afwachting hiervan zorg dragen voor elkaar.

Het Bestuur

 

Update 5 november 2020 naar aanleiding van het nieuwe Ministerieel Besluit. 

Op 30 oktober 2020 kondigde de overheid strengere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus drastisch in te perken. Het nieuwe Ministerieel Besluit ging op 2 november 2020 van kracht. We lijsten de nieuwe maatregelen hieronder op. 

1. Sporten in georganiseerd verband ( sportclubs, sportlessen, groepen) is verboden met uitzondering van 

o    outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)

o    de lessen LO in het leerplichtonderwijs ( zie onder voor specifieke richtlijnen)

o    voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) 

2. Sporten in niet - georganiseerd verband is enkel toegelaten wanneer je outdoor sport

o    met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden

o    of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m. 

o    Padel en tennis worden beschouwd als individuele sport indien er 1 tegen 1 gespeeld wordt. Dubbelspel is verboden.

3Zwembaden, fitnesscentra, klimzalen, bowlings

o    Deze moeten vanaf woensdag 28 oktober 2020 , 18 uur hun deuren sluiten. 

o    Het stedelijk zwembad Aalst sloot daarom op woensdag 28 oktober 2020. 

4.   Algemene richtlijnen voor iedereen 

o    Kleedkamers en douches blijven gesloten in de sportcentra van Aalst Sport. 

o    Sportkantines blijven gesloten.

o    Sportkampen met overnachtingen zijn verboden,.

o    Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

5. Richtlijnen voor scholen vanaf 17 november 2020

o    Leerlingen van het basisonderwijs ( -13 jaar) mogen indoor en outdoor sporten in eigen sportinfrastructuur, privé - sportinfrastructuur en  sportinfrastructuur van Aalst Sport voor schoolse activiteiten. 

o    Leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs mogen indoor en outdoor sporten in eigen sportinfrastructuur, privé - sportinfrastructuur en  en sportinfrastructuur van Aalst Sport voor schoolse activiteiten.

o    Leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mogen gebruik maken van hun eigen sportinfrastructuur, privé  outdoor sportinfrastructuur en  en van de outdoor- sportinfrastructuur van Aalst Sport voor schoolse activiteiten. 

o    Verplaatsingen in klasverband zijn toegestaan. Hierbij geldt er een uitzondering op het samenscholingsverbod. Uiteraard moet het hier steeds om schoolse activiteiten gaan binnen de schooluren. 

o    Daarnaast gelden ook steeds de richtlijnen vanuit Onderwijs Vlaanderen omtrent sportlessen in het onderwijs. Neem deze steeds grondig door. 

Deze richtlijnen gaan op 17 november 2020 van kracht en gelden tot 31 december 2020. Een evaluatie van deze richtlijnen is voorzien tijdens de eerste veiligheidscel in januari 2021. 

o    Reservaties: We beseffen dat heel wat scholen op zoek zijn naar extra sportinfrastructuur om verscheidene redenen ( nood aan extra ruimte, vervanging van de zwemles, vervanging van indoor sportlessen naar outdoor sportlessen, …) .Scholen die sportterreinen wensen te reserveren bij Aalst Sport, kunnen dit via info@aalstsport.be.  Elke aanvraag zal individueel behandeld worden. Aan de scholen die al reservaties hadden, willen we vragen reservaties voor de periode van 17 november tem 31 december 2020 nogmaals door te geven. 

Het volledige algemeen protocol "https://www.google.com/url?q=https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2020/11/16374/4.pdf&source=gmail&ust=1605888525348000&usg=AFQjCNFi-dJU7KnP_ASF8fwT-SgCO3WooQ">sporten en corona - 2 november 2020" kan je hier nalezen. 

We volgen de laatste wijzigingen via Sport Vlaanderen steeds op en passen deze richtlijnen zo snel mogelijk aan.