Corona-update 14 oktober 2020: code oranje

Beste Leden en Ouders

Het Corona-virus blijft ieder van ons parten spelen en gezien de nieuwe, door de regering,  opgelegde maatregelen, geven we hierbij info over hoe de repetities de komende weken zullen verlopen, en dit tot nader order.

Mochten er zich wijzigingen voordoen in de opgelegde maatregelen, zullen we jullie verder informeren.

ALGEMENE REGELS  :

 • Iedereen ouder dan 12 jaar komt met mondmasker op tot in de zaal
 • Indien het bij dansen of vendelen onmogelijk is 1.5 meter afstand te houden, dient het mondmasker gedragen te worden
 • Elke repetitie wordt beperkt tot 1 uur
 • De lesgevers zorgen voor ontsmettingsmateriaal ( beschikbaar in tklpuken )
 • De lesgevers houden aanwezigheden bij ( ledenlijsten beschikbaar in tklupken )
 • De buitendeuren van de sportzalen moeten open staan tijdens de repetities
 • En nogmaals : mondmasker moet altijd en overal gedragen worden, behalve tijdens de repetities ( zie hierboven )
 • BEN JE ZIEK OF VERKOUDEN : BLIJF THUIS

Bij niet-naleving van de regels, zullen wij de repetities opschorten  !

REPETIETIJDEN met ingang van woensdag 14 oktober  :

Woensdag  :       V1  -  V2  -  V3  :  geen wijzigingen qua aanvangsuren
                            V4  :  van 20.00 tot 21.00 uur

Vrijdag  :              A1  -  A2  -  A3  :  geen wijzigingen qua aanvangsuren
                            B  :  van 19.30 tot 20.30 uur
                            C1  :  van 20.30 tot 21.30 uur
                            C2  :  van 21.00 tot 22.00 uur

Zaterdag  :           T  :  van 10.00  tot 11.00 uur in de zaal of buiten
                            C1  :  van 10.00 tot 11.00 uur
                            C2  :  van 11.00 tot 12.00 uur
                            V4  :  van 11.00 tot 12.00 uur

TKLUPKEN  :

Ook hier gelden strikte regels, net zoals in de “horeca”  :

 • Handen ontsmetten bij het binnenkomen
 • Deur openlaten
 • Maximaal 4 personen per tafel
 • Niet plaatsnemen aan de toog
 • Bij het verlaten van de tafel, terug mondmasker opzetten
 • De “uitbater van dienst” zorgt voor het ontsmetten van de tafel na gebruik
 • Sluitingsuur = 23 uur

SAMEN VERSTANDIG, SAMEN GEZOND

Het Bestuur