Start Werkjaar 2020-2021

Beste leden,

We hopen dat iedereen een goede start gekend heeft op school.  Onze Hoger Onderwijs studenten hebben nog even respijt, maar binnen een paar weken gaan ook zij van start.

Ondertussen zit Vredon uiteraard niet stil en zijn we met alle groepen gestart en dit met het nodige respect voor de van kracht zijnde coronamaatregelen.  Ondanks de speciale situatie waar we ons nu al enige tijd in bevinden trachten we alles toch wel enigszins ‘normaal’ te laten verlopen. 

Wel zullen we elke repetitie aanwezigheidslijsten moeten bijhouden. Dit zal steeds gebeuren door een van de lesgevers of door iemand van het bestuur.  Om ervoor te zorgen dat we van iedereen de juiste contactgegevens hebben, vragen we dat jullie tijdens één van de volgende repetities even langskomen in tklupken zodat we je gegevens kunnen nakijken.

Bij de start van het nieuw jaar zijn er ook hier en daar een paar aanpassingen aan de groepsindelingen en eventueel ook de repetitietijden voor je groep. Kijk dus snel op https://post.vredon.be/ voor meer info!

Repetitietijden en indeling van de groepen vind je hier: https://post.vredon.be/index.php/repetities

BELANGRIJK: We vragen met aandrang om tijdig het lidgeld in orde te brengen (vóór 15/9).  Voor wie dit niet doet zien wij ons genoodzaakt de toegang tot de repetities te ontzeggen!
Alle info i.v.m. lidgeld vind je hier : https://post.vredon.be/index.php/lidgeld

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

Ps: Breng gerust nog vrienden en vriendinnen mee voor 2 gratis proeflessen in de loop van september.