Overlijden Geert De Troyer

Op woensdag 6 juni 2018 overleed Geert De Troyer, broer van Erwin (Lid Dagelijkse leiding).
Wij bieden de familie en nabestaanden ons medeleven en steun aan.