Overlijden Jo Meyer

Op zaterdag 3 februari 2018 overleed Jo Meyer. Jo was in de beginjaren van onze vereniging heel nauw betrokken en is ons steed van dichtbij blijven volgen.
Wij bieden de familie en nabestaanden ons medeleven en steun aan.