Overlijden Theo Vanderpoorten

Op maandag 7 november 2016 overleed Theo Vanderpoorten, schoonvader van Ulrich Van Impe (ex-lesgever Drum).
Wij bieden de familie en nabestaanden ons medeleven en steun aan.