Lidgeld 2016-2017

Voor het werkjaar 2016-2017 bedraagt het lidgeld voor

één lid: 140 euro
twee leden: 220 euro
vanaf drie leden: 250 euro

Het lidgeld omvat o.a. :

- 5 steunkaarten voor restaurant t.w.v. 2€ (maximum 15 kaarten per gezin).
- verzekering tegenover derden en tegen persoonlijke ongevallen bij alle Vredon activiteiten.
- het ontvangen van de verschillende briefwisselingen.
- deelname aan de repetities.
- bijdrage voor drukwerken, onkosten, lesgevers, huur lokalen, aankoop oefenmateriaal, ...
- deelname aan één of meerdere disciplines: vb. dansen en percussie, vendelen en percussie, dansen en vendelen.

Gelieve het bedrag met vermelding van naam en voornaam van het lid of leden over te schrijven op het rekeningnummer van Vredon :

393 - 0570583 – 21
Iban nr : BE17 3930 5705 8321
bic : BBRUBEBB

Nieuwe leden kunnen in de loop van september tweemaal vrijblijvend repeteren. Daarna vragen we om het lidgeld te betalen.
We wensen er uw aandacht op te vestigen dat men pas verzekerd is na betaling van het lidgeld !  
Ook aanvragen voor de tussenkomst van ziekenfondsen en dergelijke zullen pas ingevuld worden nadat het lidgeld in orde gebracht werd. 
Gelieve het lidgeld uiterlijk 30 september 2016 te storten.
Indien het lidgeld niet tijdig in orde is zien wij ons genoodzaakt om het lid de toegang tot de repetities te ontzeggen.

STEL JE TIJDIG IN ORDE

De Dagelijkse leiding